Rydym yn cael ein cynnal gan yr elusen Gofal Solva.

Cawn ein hariannu gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i Gymru.