Credwn

mewn cymdeithas deg a chyfartal a hawliau pawb i gael bywyd da, yn awr ac yn y dyfodol.

Rydym yn gweithio

gyda chymunedau a sefydliadau ar syniadau a allai wneud bywyd yn well i bobl yn y cymunedau hynny.

Rydyn ni'n helpu i adeiladu

cymunedau cryfach drwy ddod â’u llais i wneud penderfyniadau ar faterion sy’n bwysig iddynt.

Rydym yn darparu

gwybodaeth am y cymorth sydd ei angen ar gymunedau i'w gwneud yn cysylltu'n dda, yn gryf ac mewn rheolaeth.

Gwaith Presennol

Ymchwil ar Gymunedau a Thystiolaeth

Sut mae cymunedau yn myfyrio ynghylch a ydynt wedi gwneud gwahaniaeth i lesiant a sut y dylent gael eu cefnogi i wneud hynny?

Syniadau Anghyfyngedig

Syniadau ymarferol ar heriau cymdeithasol mawr

Prosiect 4Wards

Ariannwyd Prosiect 4Wards gan Gronfa Adnewyddu Cymunedol y DU ac fe’i cynhaliwyd rhwng Ionawr 2022 a Mehefin 2022 yn Sir Benfro.

Blog TfC