Credwn

mewn cymdeithas deg a chyfartal a hawliau pawb i gael bywyd da, yn awr ac yn y dyfodol.

Rydym yn gweithio

gyda chymunedau a sefydliadau ar syniadau a allai wneud bywyd yn well i bobl yn y cymunedau hynny.

Rydyn ni'n helpu i adeiladu

cymunedau cryfach drwy ddod â’u llais i wneud penderfyniadau ar faterion sy’n bwysig iddynt.

Rydym yn darparu

gwybodaeth am y cymorth sydd ei angen ar gymunedau i'w gwneud yn cysylltu'n dda, yn gryf ac mewn rheolaeth.

Newyddion

Gwaith Presennol

Dyhead, Ysbrydoliaeth, Chwys

Cyfres o ddigwyddiadau ar-lein a drefnwyd gan RCP, TfC a PAVS

Ymchwil ar Gymunedau a Thystiolaeth

Sut gallwn ni gryfhau’r sylfaen dystiolaeth o weithredu ar les mewn cymunedau daearyddol?

Ymgysylltu, Gweithredu ac Effeithio

Darganfod mewnwelediadau o'n gweithdy cymunedol

Postiadau Facebook

Mae hanes hir o ymgyrchu dros gyhoeddiadau, ac wedi cyhoeddi arian o fudiad cenedlaethol. Mae ymgyrchu dros greu mwy o newid yn cynyddu'r gobaith o gael poblogaeth a phlaned iach. Bydd y sesiwn yn cael ei ennill fel sesiwn gyda sesiynau. Nod y sesiwn ymgynghori'r gorffennol â'r digwyddiad a fydd yn dweud y gwir wrth ymgyrchu dros y pethau sy'n bwysig i bobl.— Richard King, Brith gyda Chreiriau- Yvonne Murphy, Cyfarwyddwr Artistig a Chynhyrchydd Gweithredol, Omidaze Cynyrchiadau, Y Siop Siarad- Amanda Stone, Gwasanaethau Annibynnol, Ymgyrchu dros Newid Cymdeithasol cynaliadwywww.eventbrite.co.uk/e/campaigning-and-a-history-of-protest-in-wales-tickets-852244856307 ... Gweld mwyGwel Llai
Gweld ar Facebook