Hope you all had a Happy Easter.  A reminder that our first Together for Change Forum ‘Does it Count?’ is happening on Tuesday 13 April.  To book go to:  https://bit.ly/doesitcount.  The programme and biographies of the speakers are on our website: https://bit.ly/3usxSbm

Gobeithio eich bod i gyd wedi cael Pasg hapus. Gair i’ch atgoffa y bydd ein Fforwm Gyda’n Gilydd Dros Newid ‘A yw’n Cyfrif?’ cyntaf yn cael ei gynnal ddydd Mawrth, 13 Ebrill. I archebu ewch i:  https://bit.ly/doesitcount. Mae’r rhaglen a bywgraffiadau’r siaradwyr ar ein gwefan: https://bit.ly/3usxSbm