Rural Health and Care Wales Conference 2021 (9 & 10 November): When Challenges lead to Change – improvements and innovation in Rural Health and Care

Cynhadledd Iechyd a Gofal Gwledig Cymru 2021 (9 & 10 Tachwedd):  Pan mae Heriau’n arwain at Newid – gwelliannau ac arloesedd ym Maes Iechyd a Gofal Gwledig

Booking for this year’s virtual Rural Health and Care Conference is now open, via the following link:

Cynhadledd IGGC 2021 / RHCW Conference 2021 | Rural Health and Care Wales