We are excited to announce that Llanrhian Connected Community and Llangwm Village Voices ‘The Little Things’ Rock Opera have been chosen as our pilot communities for ‘Ready to Go’!  The team are really looking forward to working with them both. Mae’n gyffrous inni gyhoeddi mai Llanrhian Connected Community ac Opera Roc ‘Y Pethau Bychain’ Llangwm Village Voices sydd wedi cael eu dewis fel ein cymunedau peilot ar gyfer ‘Parod i Fynd’! Mae tîm Gofal Solfach /tîm GGdN yn edrych ymlaen yn fawr at weithio gyda’r ddwy ohonynt.