Join Together for Change for the third of our Forum events: Communities and the Green Agenda, an event that will explore the relationships between nature, people and wellbeing. The online event is for communities, third-, public- and private-sector professionals, researchers, practitioners, planners and managers.

The programme includes presentations on a green model of wellbeing and the relationship between our natural environment and people. There will also be opportunities to discuss in smaller groups the role of nature in community wellbeing and how this can be further encouraged and supported in a post-pandemic world.

Register for Eventbrite tickets: bit.ly/3h3ZVu0

Ymunwch â Gyda’n Gilydd dros Newid ar gyfer ein trydydd digwyddiad Fforwm: Cymunedau a’r Agenda Werdd, digwyddiad a fydd yn archwilio’r berthynas rhwng natur, pobl a lles. Mae’r digwyddiad ar-lein ar gyfer cymunedau, gweithwyr proffesiynol, ymchwilwyr, ymarferwyr, cynllunwyr a rheolwyr celfyddydol yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector.

Mae’r rhaglen yn cynnwys cyflwyniadau ar fodel lles gwyrdd a’r berthynas rhwng ein hamgylchedd naturiol a phobl. Bydd cyfleoedd hefyd i drafod rôl natur mewn lles cymunedol mewn grwpiau llai a sut y gellir annog a chefnogi hyn ymhellach mewn byd ôl-bandemig.

Cofrestrwch ar gyfer tocynnau Eventbrite: bit.ly/3h3ZVu0