Thank you for everyone who attended our first Together for Change Forum ‘Does it Count?’. The speakers’ presentations are now on our website: tfcpembrokeshire.org/events
Diolch i bawb a fynychodd Fforwm cyntaf Gyda’n Gilydd dros Newid, ‘A yw’n Cyfrif?’. Mae cyflwyniadau’r siaradwyr bellach ar ein gwefan: tfcpembrokeshire.org/events

Image by Clker-Free-Vector-Images from Pixabay