Delighted that our Sue Denman is hosting a Convening Question at the ABCD UK Open Jamboree on asset-based community development on 19 February. Livestreaming on YouTube https://bit.ly/37n1TAb
Yn hynod o falch bod ein Sue Denman yn arwain Cwestiwn Ymgynnull yn Jamborî Agored ABCD UK ar ddatblygu cymunedol yn seiliedig ar asedau ar 19 Chwefror. Gwylio ar YouTube https://bit.ly/37n1TAb